Thứ tư, 27/1/2021
Thứ tư, 23/8/2017, 20:00 (GMT+7)

Quá trình chế tác đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng

Các thợ thủ công Trung Quốc thời xưa tạo ra những bộ phận riêng biệt và nung nóng trước khi ghép lại thành bức tượng đất nung hoàn chỉnh.