Thứ năm, 28/5/2020
Thứ hai, 17/2/2020, 16:14 (GMT+7)

Phương pháp lách lệnh cấm vận của Triều Tiên

Triều Tiên vận chuyển hàng hóa thông qua xà lan Trung Quốc trên biển, giúp lách lệnh cấm vận Liên Hợp Quốc và duy trì chương trình vũ khí.

Phương pháp lách cấm vận của Triều Tiên
 
 

Đồ họa: Next Media