Thứ hai, 6/2/2023
Thứ tư, 25/1/2023, 10:00 (GMT+7)

Phú hộ Sài Gòn nào giàu hơn cả vua Bảo Đại?

Trong 'Tứ đại phú hộ' nổi tiếng Sài Gòn một thời thì người này đứng đầu, ông cũng được xem là hào phú giàu có bậc nhất Đông Dương.

Trùm Sò