Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ bảy, 4/11/2017, 08:41 (GMT+7)

Phòng trống chứa vừa máy bay trong Đại kim tự tháp Ai Cập

Các nhà khảo cổ học phát hiện phòng trống lớn bên trong Đại kim tự tháp Giza của Ai Cập với chiều dài đủ chứa vừa một chiếc máy bay.