Thứ bảy, 28/1/2023
Thứ bảy, 25/4/2020, 11:37 (GMT+7)

Phòng chống Covid-19 trong trường học

Các trường phải xếp học sinh ngồi giãn cách, bố trí giờ giải lao, tan học xen kẽ nhau, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việt Chung - Dương Tâm