Thứ năm, 4/6/2020
Thứ tư, 17/4/2019, 10:16 (GMT+7)

Phát hiện vi khuẩn ăn dầu ở rãnh đại dương sâu nhất thế giới

Các loại vi khuẩn ăn dầu tìm thấy ở nơi sâu nhất thuộc rãnh Mariana có thể giúp xử lý những vụ tràn dầu trên biển trong tương lai.