Thứ năm, 4/6/2020
Thứ năm, 12/4/2018, 10:40 (GMT+7)

Phát hiện từ trường thứ hai của Trái Đất

Từ trường thứ hai hình thành do thủy triều và rất yếu, được tìm ra nhờ ba vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).