Thứ hai, 20/5/2024
Thứ hai, 1/11/2021, 20:00 (GMT+7)

Phát hiện tình cờ dẫn tới hai giải Nobel

Việc khám phá ra tia X vào năm 1895 đã mở đường cho các ứng dụng y học giúp điều trị và cứu sống hơn 100 triệu người mỗi năm.

Phát hiện tình cờ dẫn tới hai giải Nobel
 
 

Đồ họa: TED-Ed