Thứ năm, 2/2/2023
Thứ hai, 3/5/2021, 11:40 (GMT+7)

Phát hiện loài nhện độc mới ở Florida

Loài nhện mới tìm thấy ở vườn thú Miami có họ hàng với nhện tarantula và vết cắn đau như ong đốt.