Thứ tư, 5/8/2020
Thứ năm, 31/1/2019, 18:30 (GMT+7)

Phản ứng sinh hóa giúp đom đóm phát sáng

Không chỉ đom đóm trưởng thành mà cả ấu trùng và trứng của chúng đều có thể phát sáng nhờ phát quang sinh học.