Thứ tư, 29/11/2023
Thứ hai, 12/12/2011, 04:56 (GMT+7)

phản chiếu

ánh sáng đi qua LCD của máy phản chiếu lại.