Thứ hai, 25/5/2020
Thứ tư, 31/1/2018, 10:14 (GMT+7)

Phân biệt siêu trăng, trăng máu và trăng xanh

Dù cùng hội tụ vào tối 31/1, siêu trăng, trăng máu và trăng xanh là thuật ngữ dùng để chỉ những hiện tượng khác nhau liên quan đến Mặt Trăng.