Thứ hai, 25/5/2020
Chủ nhật, 8/4/2018, 13:35 (GMT+7)

Phân biệt cách dùng 'turtle' và 'tortoise' trong tiếng Anh

Tuy cùng mang nghĩa là "rùa" trong tiếng Anh, hai từ "turtle" và "tortoise" lại chỉ hai nhóm rùa khác nhau.