Thứ tư, 8/2/2023
Thứ tư, 18/8/2021, 00:00 (GMT+7)

Oxy y tế được sản xuất, vận chuyển như thế nào?

Oxy y tế tinh khiết 99,5% được chiết xuất từ không khí thông qua công nghệ hóa lỏng, loại bỏ nitơ và tạp chất.

Oxy y tế được sản xuất, vận chuyển như thế nào?
 
 

Đồ họa: AFP