Car Awards 2021
Kết quả tổng điểm

Honda Brio

66.92
 • Ngoại thất:
  14.85
  Thiết kế:
  3.85
  Kích thước:
  3.79
  Chất liệu:
  3.62
  Bánh xe:
  3.59
 • Nội thất:
  14.03
  Thiết kế:
  3.41
  Kích thước:
  3.88
  Chất liệu:
  3.24
  Tiện nghi:
  3.5
 • Vận hành:
  13.33
  Động cơ:
  3.68
  Hệ truyền động:
  3.59
  Tiện nghi:
  3
  An toàn:
  3.06
 • Chi phí:
  12.5
  Giá bán:
  2.21
  Dịch vụ:
  3.41
  Bảo dưỡng:
  3.26
  Nhiên liệu:
  3.62
 • Tiện nghi:
  12.21
  Cách âm:
  2.85
  Giảm xóc:
  3.18
  Giải trí:
  2.94
  Ghế:
  3.24
Xem thêm

Hyundai i10

70.34
 • Ngoại thất:
  14.06
  Thiết kế:
  3.43
  Kích thước:
  3.87
  Chất liệu:
  3.33
  Bánh xe:
  3.43
 • Nội thất:
  14.86
  Thiết kế:
  3.73
  Kích thước:
  4.03
  Chất liệu:
  3.4
  Tiện nghi:
  3.7
 • Vận hành:
  13.66
  Động cơ:
  3.53
  Hệ truyền động:
  3.5
  Tiện nghi:
  3.33
  An toàn:
  3.3
 • Chi phí:
  14.66
  Giá bán:
  3.67
  Dịch vụ:
  3.63
  Bảo dưỡng:
  3.73
  Nhiên liệu:
  3.63
 • Tiện nghi:
  13.1
  Cách âm:
  3.13
  Giảm xóc:
  3.17
  Giải trí:
  3.47
  Ghế:
  3.33
Xem thêm

Kia Morning

68.78
 • Ngoại thất:
  14.41
  Thiết kế:
  4.04
  Kích thước:
  3.33
  Chất liệu:
  3.41
  Bánh xe:
  3.63
 • Nội thất:
  13.92
  Thiết kế:
  3.85
  Kích thước:
  3.22
  Chất liệu:
  3.33
  Tiện nghi:
  3.52
 • Vận hành:
  13.22
  Động cơ:
  3.37
  Hệ truyền động:
  3.22
  Tiện nghi:
  3.41
  An toàn:
  3.22
 • Chi phí:
  14.11
  Giá bán:
  3.33
  Dịch vụ:
  3.48
  Bảo dưỡng:
  3.74
  Nhiên liệu:
  3.56
 • Tiện nghi:
  13.12
  Cách âm:
  3.19
  Giảm xóc:
  3.04
  Giải trí:
  3.3
  Ghế:
  3.59
Xem thêm

Toyota Wigo

63.45
 • Ngoại thất:
  12.42
  Thiết kế:
  2.88
  Kích thước:
  3.69
  Chất liệu:
  2.81
  Bánh xe:
  3.04
 • Nội thất:
  12.24
  Thiết kế:
  2.58
  Kích thước:
  3.58
  Chất liệu:
  2.81
  Tiện nghi:
  3.27
 • Vận hành:
  12.11
  Động cơ:
  3.23
  Hệ truyền động:
  3.15
  Tiện nghi:
  2.77
  An toàn:
  2.96
 • Chi phí:
  15.03
  Giá bán:
  3.15
  Dịch vụ:
  3.96
  Bảo dưỡng:
  4
  Nhiên liệu:
  3.92
 • Tiện nghi:
  11.65
  Cách âm:
  3.04
  Giảm xóc:
  2.96
  Giải trí:
  2.69
  Ghế:
  2.96
Xem thêm

VinFast Fadil

78.42
 • Ngoại thất:
  15
  Thiết kế:
  3.77
  Kích thước:
  3.35
  Chất liệu:
  3.96
  Bánh xe:
  3.92
 • Nội thất:
  15.08
  Thiết kế:
  3.81
  Kích thước:
  3.46
  Chất liệu:
  3.96
  Tiện nghi:
  3.85
 • Vận hành:
  17.27
  Động cơ:
  4.62
  Hệ truyền động:
  4.19
  Tiện nghi:
  4.08
  An toàn:
  4.38
 • Chi phí:
  15.61
  Giá bán:
  4.23
  Dịch vụ:
  3.88
  Bảo dưỡng:
  4.08
  Nhiên liệu:
  3.42
 • Tiện nghi:
  15.46
  Cách âm:
  4
  Giảm xóc:
  3.96
  Giải trí:
  3.77
  Ghế:
  3.73
Xem thêm