Thứ bảy, 28/1/2023
Thứ ba, 29/11/2022, 12:00 (GMT+7)

Ốc vú nàng là đặc sản của nơi nào?

Tại địa phương này ốc vú nàng có kích thước to hơn so với những vùng biển khác.

Trùm Sò