Thứ năm, 22/2/2024
Thứ bảy, 2/12/2023, 10:00 (GMT+7)

Ở Sài Gòn, cụm đường quận nào mang tên các loài hoa?

Cụm đường được đặt tên theo 13 loài hoa gồm: Hoa Thị, Hoa Lài, Hoa Sữa, Hoa Lan, Hoa Hồng, Hoa Đào, Hoa Phượng, Hoa Sứ, Hoa Mai, Hoa Cúc...

Chúng có khoảng cách ngắn và cắt nhau như hình bàn cờ. Mỗi con đường hoa này có độ dài chưa đến 1 km. Trong đó, đường Hoa Lan là con đường dài nhất với độ dài khoảng 650 mét và đường Hoa Lài là con đường ngắn nhất với độ dài khoảng 40 mét. Vậy bạn có biết những con đường hoa này nằm ở quận nào không?

Trùm Sò