Thứ năm, 18/7/2024
Thứ tư, 27/4/2022, 00:00 (GMT+7)

Nước và cùi dừa hình thành như thế nào?

Nước được rễ cây hút từ đất và vận chuyển vào trong quả dừa được gọi là nội nhũ, thứ sau đó chuyển thành mô cứng theo thời gian.

Nước và cùi dừa hình thành như thế nào?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time