Thứ năm, 9/2/2023
Thứ ba, 15/11/2022, 17:30 (GMT+7)

Nước nào nhiều thủ đô nhất thế giới?

Trong khi các nước chỉ có một hoặc hai thủ đô, thậm chí không có thì quốc gia này sở hữu đến ba thủ đô.

Trùm Sò