Thứ ba, 26/9/2023
Thứ sáu, 2/6/2023, 09:28 (GMT+7)

Nước nào chính thức phát hành tiền polymer đầu tiên?

Quốc gia này cùng New Zealand sử dụng toàn bộ tiền polymer và Việt Nam là nước thứ ba dùng phổ biến.

Trùm Sò