Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 20/12/2023, 12:22 (GMT+7)

Nữ hoàng duy nhất lịch sử sống trong triều đại nào?

Bà lên ngôi năm 6 tuổi, là vị Hoàng đế cuối cùng của triều đại và là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến nước ta.

Trùm Sò