Thứ tư, 24/7/2024
Thứ năm, 24/11/2022, 18:30 (GMT+7)

Nơi nào trên Trái đất có mặt trời mọc giữa đêm?

Từ ngày 25/5 đến 25/7 hàng năm, mặt trời ở quốc gia này ngừng lặn tạo ra hiện tượng 'mặt trời lúc nửa đêm'.

Trùm Sò