Thứ hai, 30/1/2023
Thứ bảy, 3/12/2022, 11:00 (GMT+7)

Nơi nào ở nước ta được gọi là vùng đất '7 hồ, 3 thác'?

Tên gọi này gắn với truyền thuyết hình thành "7 hồ, 3 thác" nổi tiếng của tộc người Mơ Nâm.

Trùm Sò