Thứ bảy, 8/8/2020
Thứ tư, 18/9/2019, 22:00 (GMT+7)

Nỗ lực tận diệt muỗi thất bại thảm hại

Thí nghiệm thả hàng triệu muỗi vằn biến đổi gene để giảm quần thể loài này ở Brazil không chỉ phản tác dụng mà còn tạo ra một loài muỗi tạp chủng.

Nỗ lực tận diệt muỗi thất bại thảm hại
 
 

Đồ họa: Next