Thứ bảy, 11/7/2020
Thứ sáu, 19/4/2019, 12:00 (GMT+7)

Những vật liệu cần dùng để phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris

Quá trình phục dựng có thể cần đến 3.000 cây sồi, nhiều khối đá vôi lấy từ Normandy và kính màu do thợ lành nghề chế tác.