Thứ sáu, 29/9/2023
Thứ tư, 27/7/2022, 00:00 (GMT+7)

Những thời điểm con người suýt tuyệt chủng

Trong quá khứ, con người trải qua những đợt sụt giảm dân số mạnh, ví dụ 190.000 năm trước, số người có khả năng sinh sản chỉ là khoảng 600.

Những thời điểm con người suýt tuyệt chủng
 
 

Đồ họa: Life Noggin