Thứ ba, 5/12/2023
Thứ ba, 13/8/2019, 06:29 (GMT+7)

Những thành phần tạo nên lốp ôtô

Được làm ra từ hơn 200 nguyên liệu và trải qua quy trình sản xuất phức tạp, lốp ôtô gồm nhiều bộ phận cấu thành khác nhau.

Việt Chung - Minh Thủy