Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ bảy, 20/10/2018, 18:00 (GMT+7)

Những thành phần cấu tạo của điện thoại thông minh

Điện thoại thông minh được cấu tạo từ 70 nguyên tố hóa học, trong đó hai nhóm quan trọng nhất là nguyên tố đất hiếm và kim loại quý.