Thứ tư, 6/7/2022
Thứ ba, 3/7/2018, 19:00 (GMT+7)

Những sinh vật có đặc điểm giống rồng trên Trái Đất

Thằn lằn có cánh, bọ cánh cứng thả bom, kiến bạc Sahara là những động vật có đặc điểm giống rồng trong truyền thuyết.