Chủ nhật, 5/7/2020
Thứ tư, 20/2/2019, 07:00 (GMT+7)

Những rủi ro đối với cơ thể người khi ở ngoài không gian

Môi trường vi trọng lực và bức xạ vũ trụ gây ra những thách thức rất lớn với cơ thể người khi bay vào vũ trụ.