Thứ hai, 3/10/2022
Thứ bảy, 15/7/2017, 20:00 (GMT+7)

Những quan niệm sai lầm về tiến hóa

Quan niệm tiến hóa là cách sinh vật thích nghi với môi trường sống đã trở nên lỗi thời do tiến hóa dựa trên đột biến gene.