Thứ tư, 29/11/2023
Thứ bảy, 18/9/2021, 10:31 (GMT+7)

Những nghiên cứu hài hước đoạt giải Ig Nobel 2021

Nghiên cứu mục đích con người tiến hóa râu nằm trong số nghiên cứu khoa học đoạt giải Ig Nobel, theo tiêu chí "đầu tiên khiến mọi người cười, sau đó khiến họ suy nghĩ".

Những nghiên cứu hài hước đoạt giải Ig Nobel 2021
 
 

Đồ họa: Next Media