Thứ sáu, 23/4/2021
Thứ năm, 8/4/2021, 19:00 (GMT+7)

Những mốc quan trọng trong công cuộc chinh phục vũ trụ

Năm thập kỷ qua ghi nhận nhiều sự kiện trong lịch sử khám phá vũ trụ, trong đó có sự ra đời tàu vũ trụ tái sử dụng của tư nhân.