Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ tư, 13/2/2019, 21:00 (GMT+7)

Những kiểu giao phối tới chết trong thế giới động vật

Chuột Antechinus nâu có thể giao phối liên tục 14 tiếng tới khi chết trong khi ong mật đực chết ngay sau khi thụ tinh cho ong chúa.