Thứ năm, 27/1/2022
Thứ năm, 17/10/2019, 09:56 (GMT+7)

Những khu vực đang dùng nước Sông Đà

Khoảng một triệu dân Hà Nội nằm trên 6 quận và 4 huyện đang dùng nguồn nước từ nhà máy Sông Đà.

Võ Hải - Tiến Thành