Thứ tư, 15/7/2020
Chủ nhật, 1/7/2018, 08:34 (GMT+7)

Những gì xảy ra khi chúng ta nhân bản chính mình

Bản sao tạo ra bằng phương pháp nhân bản của bạn có thể sẽ ốm yếu, chết sớm, có tính cách và diện mạo hoàn toàn khác bạn.