Thứ bảy, 2/7/2022
Thứ tư, 21/11/2018, 16:16 (GMT+7)

Những đoạn hội thoại khi hỏi đường bằng tiếng Anh

"Pardon me, I'm lost" - Bạn có thể mô tả tình trạng hiện tại trước khi nhờ người lạ chỉ đường đến nơi cụ thể.

Museum: bảo tàng
Go straight ahead: đi thẳng
Traffic lights: đèn giao thông
Turn right: rẽ phải
Go along the street: đi dọc con phố
Walk past the park: đi qua công viên
Keep going straight: tiếp tục đi thẳng
Bank: ngân hàng
Cross the street: qua đường


Petrol station: trạm xăng
Bus stop: bến xe buýt
Take the first right: rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên
Go straight on: đi thẳng
Opposite: đối diện
Shopping mall: trung tâm thương mại
Hospital: bệnh viện
Go straight ahead: đi thẳng
Take a right: rẽ phải
Junction: đường giao nhau (ngã ba, ngã tư...)
Straight road: đường thẳng


Thai restaurant: nhà hàng Thái
Supermarket: siêu thị
Get to: đi đến
Take the second left: rẽ trái ở ngõ thứ hai
Pass: đi qua
Next to: bên cạnh


Theo 7 ESL