Thứ ba, 30/5/2023
Thứ năm, 13/12/2018, 11:43 (GMT+7)

Những điều kiện để giám đốc Huawei được tại ngoại

Mạnh Vãn Chu phải nộp bảo lãnh 7,5 triệu USD, chịu giám sát 24/7 và nộp lại hộ chiếu để được tại ngoại khi chờ xét xử tại Canada.