Thứ ba, 28/3/2023
Thứ ba, 28/5/2019, 10:37 (GMT+7)

Những điểm dễ nhầm lẫn giữa tôm càng đỏ và tôm hùm đất

Cả hai loài cùng bị cấm tại Việt Nam từ năm 2011, có càng màu đỏ, đặc tính sinh học nguy hiểm gần giống nhau.

Nguồn: Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồ họa: Tạ Lư