Thứ hai, 13/7/2020
Thứ hai, 11/3/2019, 02:00 (GMT+7)

Những con đường lây nhiễm của virus dịch tả lợn châu Phi

Lợn có thể lây virus gây bệnh nguy hiểm khi tiếp xúc với lợn mắc bệnh từ nơi khác hoặc ủng, quần áo nhiễm khuẩn của con người.