Thứ tư, 29/5/2024
Thứ sáu, 30/12/2022, 11:00 (GMT+7)

Nhiều người Việt sử dụng ít nhất một phương thức thanh toán số

Người Việt tích cực tận dụng các hình thức thanh toán số để quản lý tài chính cá nhân, theo báo cáo Chỉ số thanh toán mới thường niên thứ hai của Mastercard.