Thứ hai, 20/3/2023
Thứ bảy, 21/12/2019, 07:00 (GMT+7)

Nhà thông minh thay đổi thế nào trong 50 năm tới

Smart Home trong tương lai có thể tự vận hành, ưu tiên về bảo mật và sức khoẻ của từng thành viên.

Nhà thông minh sẽ thay đổi thế nào trong 50 năm tới
 
 

Khương Nha tổng hợp