Thứ bảy, 4/2/2023
Thứ năm, 13/9/2012, 10:30 (GMT+7)

Nhà sư khất thực

thỉnh thoảng vẫn gặp các nhà sư khất thực ở các khu chợ