Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 19/12/2023, 19:00 (GMT+7)

Nhà Nguyễn ký hiệp ước nào cắt 3 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp?

Theo hiệp nước này thì nhà Nguyễn phải cắt nhượng lãnh thổ 3 tỉnh Nam Kỳ gồm Biên Hòa, Gia Định, và Định Tường cho Pháp.

Trùm Sò