Thứ hai, 22/4/2024
Thứ tư, 18/8/2021, 15:00 (GMT+7)

Nhà máy xử lý nước không cần điện lấy cảm hứng từ bò

Nhóm nghiên cứu Ấn Độ thiết kế nhà máy xử lý nước thải hiệu quả nhờ vi khuẩn từ phân bò và lực hấp dẫn.

Nhà máy xử lý nước không cần điện lấy cảm hứng từ bò
 
 

Đồ họa: BBC