Thứ năm, 4/6/2020
Thứ năm, 22/11/2018, 20:00 (GMT+7)

Nhà khoa học nữ đầu tiên ở Anh được trả lương

Caroline Herschel đạt được nhiều thành tựu về thiên văn học, trong đó đáng chú ý là việc phát hiện 8 sao chổi.