Thứ bảy, 15/8/2020
Thứ ba, 25/6/2019, 20:00 (GMT+7)

Nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới ở Nhật Bản

Khi hoàn thành, công trình 350 m của công ty Sumitomo Forestry sẽ là tòa nhà cao nhất Nhật Bản và nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới.