Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 22/12/2023, 11:37 (GMT+7)

Nhà cách mạng nào được kẻ thù kính nể gọi là 'Ông nhỏ'?

Dù trong tay kẻ thù nhưng anh vẫn sống lạc quan, tập thể dục, đọc Truyện Kiều... Những tên gác ngục, chủ khám khâm phục gọi anh là 'Ông nhỏ'.

Trùm Sò