Thứ năm, 30/6/2022
Thứ năm, 28/6/2018, 00:07 (GMT+7)

Nguyên nhân các dòng sông thường uốn khúc

Sông qua vùng đồng bằng gần như không bao giờ chảy thẳng do nhiều tác động làm hai bên bờ thay đổi.