Thứ tư, 5/8/2020
Thứ sáu, 31/3/2017, 08:23 (GMT+7)

Nguy cơ đe dọa kéo đổ mộ Chúa Jesus ở Jerusalem

Các nhà khoa học ở Đại học kỹ thuật quốc gia Athens phát hiện phần nền móng yếu có thể khiến mộ Chúa Jesus trong nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem sụp đổ sau khi tôn tạo công trình.